2008

 

Välkommen
Tjänster
Produkter
På insidan
Frågor
Om
Kontakt
Tradition eller Trend

 

Frågor

 

Det här är några av de vanligaste frågorna som våra kunder ställer till oss samt kortfattade svar på dessa.


Vad kostar en begravning?

Vem betalar begravningen?

Måste man ha en begravningsakt?

Vad är ett bårtäcke?

 

Vad kostar en begravning?

Hur mycket en begravning kostar beror till stor del på hur omfattande du vill att arrangemanget ska vara.
En stor del av kostnaderna utgörs av annons, minnesstund, blommor, kista etc.
Vi lämnat alltid ett kostnadsspecifikation som vi går igenom för att se och förstå de olika kostnaderna.  Vem betalar begravningen?

De kostnader som ingår i en begravning betalas i huvudsak av dödsboet, dvs.
betalas av den avlidnes efterlämnade tillgångar. När det är osäkert hur långt tillgångarna räcker är det viktigt att känna till att begravnings- och bouppteckningskostnader är prioriterade. Det innebär att inga andra skulder skall betalas innan begravningsräkningen är betald.
I de fall där den avlidne helt eller delvis saknar medel kan man ansöka om ekonomisk hjälp hos kommunen. Vi hjälper er med frågor kring detta och tar om ni så önskar en inledande kontakt med kommunens handläggare.

 

Måste man ha en begravningsakt?

Man kan helt utesluta begravningsakten. Det innebär att den avlidne förs direkt från sjukvårdsinrättningen till kyrkogården för gravsättning eller till ett krematorium för kremering och därefter gravsättning.
Man bör emellertid ha i åtanke att själva akten är en del i den fortsatta bearbetningen av sorgen. Begravningen är en bekräftelse på att någon avlidit, inte bara till för den avlidne, utan framför allt för de anhöriga.

 

Vad är ett bårtäcke?

Som alternativ till kistdekoration kan man använda ett bårtäcke man lägger över kistan. Många kyrkor och kapell har sina egna bårtäcken och för församlingsmedlemmarna lånas dessa utan debitering. 
Heliga Korsets kapell i Motala, Klockrike kyrka, Kristbergs kyrka och Björkhällakyrkan i Borensberg är några som innehar sitt eget bårtäcke.

 

 

     

Jourtelefon dygnet runt 0141-574 90 - motalabegravningsbyra@telia.com - Huvudkontor - Storgatan 21 Motala

©2009 . Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: fredag 19 november 2010.